Opalescence tandblekningsprodukter finns endast hos tandvården.

Länkar till Hantering av personlig integritet Självbetjäning Ansökningar och underhåll

Ultradents samtyckeshantering

Besök Preferenscenter för att hantera samtycke och preferenser om personuppgifter.

Besök Preferenscentret

Begäran om personuppgifter

Använd ansökningsformulär för anställd för anställda och blivande anställda för att begära information, få åtkomst till eller göra uppdateringar av dina personuppgifter.

fyll i ansökningsformuläret för anställd

Använd ansökningsformulär för kund för kunder för att Opt Out, begära information, göra uppdateringar, lämna klagomål, motsäga sig bearbetning samt ytterligare typer av begäran om personuppgifter.

Fylla i ansökningsformuläret för kund

*För att begära att personuppgifter raderas ber vi dig vara vänlig att skicka en skriftlig begäran adresserad till: privacyshield@ultradent.com

Hantera e-postabonnemang

*Använd Google Chrome eller Firefox som webbläsare för att hantera dina epostabonnemang.


Klicka på den nedanstående länken för att hantera samtycke och preferenser om e-post.

Hantera e-postabonnemang

Privacy Office kontaktinformation

För frågor eller för att beställa en kopia av Ultradents sekretesspolicy (Privacy Policy), mejlar du:privacyshield@ultradent.com eller privacy@ultradent.com